00,00 €

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár  v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Týmto oznamujem predávajúcemu STARLUX, s. r. o. so sídlom Galantská cesta 658/2F, Dunajská Streda 929 01, IČO: 36 267 988, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16584/T, DIČ2021954319, IČ DPHSK2021954319

 

že odstupujem od kúpnej zmluvy

 

na tento tovar: ................................................................................................................................   

 

-       Dátum objednania alebo číslo objednávky:......................................................................................   

 

-       Meno a priezvisko spotrebiteľa:  ..................................................................................................... 

 

-       Adresa spotrebiteľa: ........................................................................................................................

 

-   Čislo učtu spotrebiteľa........................................................................................................................

 

 

 

 

 

.......................................................

Podpis spotrebiteľa

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

 

Dátum:    

Podmienky vrátenia tovaru:

1. Doručený tovar si prezrite bezodkladne po jeho doručení. Tovar nepoužívajte a zachovajte jeho pôvodný obal, označenia, visačky, štítky a pod.

2. Tovar je možné vrátiť  maximálne do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (poškodený tovar okamžite po doručení). Vrátený tovar musí byť v originálnom balení, s pôvodnými visačkami a označením tovaru, v nepoužitom stave a bez akýchkoľvek mechanických príp. iných poškodení, a vcelku.

3. Tovar vráťte na adresu: Starlux predajňa svietidla, Komenského 6331, 92901 Dunajska Streda