00,00 €

Nová služba - revízia elektroinštalácie, zariadení a bleskozvodu

Nová služba - revízia elektroinštalácie, zariadení a bleskozvodu

Spoločnosť Starlux s.r.o. začala svoju činnosť v roku 2006. Už vtedy sme na trh prišli so svietidlami pre domácnosť. Dnes, okrem internetového obchodu Elampy.sk, ponúkame v  predajni v Dunajskej Strede , vysokokvalitné svietidlá a osvetlenie pre každú príležitosť.

 

Náš internetový obchod ponúka široký sortiment výrobkov od výrobcov Searchlight, Massive-Philips, Kanlux, EGLO, Lucide, Trio for you, Rábalux, Redo, LED-POL,  a SCHRACK TECHNIK. Rovnako nájdete moderné a kvalitné osvetlenie a svietidlá v našej predajni Starlux, v Dunajskej Strede .

 

Rozširujeme služby – revízia elektroinštalácie, zariadení a bleskozvodu

Počas rokov fungovania spoločnosti Starlux s.r.o., sa snažíme prinášať našim zákazníkom 100 - percentné služby a tovar. Dnes prinášame našim zákazníkom možnosť revízie elektroinštalácie a elektrických zariadení, vykonanie odbornej skúšky a prehliadky elektroinštalácie a vytvorenie revíznej správy. Pri kontrole elektrických zariadení nezanedbáme ani ostatné elektrické zariadenia a bleskozvod.

Revízia a revízna správa elektroinštalácie pri kolaudácii stavby, aj pri zmenách

Pri novostavbe, jej kolaudácii, je potrebné predložiť stavebnému úradu projektovú dokumentáciu a revíznu správu. Ak sa počas používania stavby vykonajú nejaké zmeny v elektroinštalácii, je potrebné vykonať revíziu elektroinštalácie v súlade s projektovým dokumentom. Zmeny, ktoré boli vykonané, je potrebné doložiť projektovou dokumentáciou, nielen novou, ale aj pôvodnou.

Revízny technik vykonáva prvú odbornú skúšku a odbornú prehliadku elektroinštalácie a elektrických zariadení, vrátane bleskozvodu a elektrickej prípojky. Všetky zmeny a projektová dokumentácia musia spĺňať slovenské technické normy (STN).

 

Elektrická prípojka, v čase revízie elektroinštalácie, musí byť pripojená a dostupná, keďže sa pri revízii na zariadeniach vykonávajú rôzne merania. Tie sú podkladom na vytvorenie revíznej správy elektroinštalácie.