00,00 €

Čo môže spôsobiť nedostatočné osvetlenie v detskej izbe?

Ktorá je tá vec, ktorá nesmie chýbať ani na jednom pracovnom stole žiadneho malého či veľkého žiaka? Absencia čoho môže viesť k poruchám v koncentrácii, k nepohodliu, ba čo viac, môže spôsobiť aj zhoršenie zraku dieťaťa? Prípadne kvôli ich mimoriadne nízkej kvalite sa môže stať, že sa dieťa rýchlo unaví, bude bez nálady a aj škola mu pôjde ťažko?

Skoré stmievanie sa je charakteristické pre značnú časť školského roku. Nesprávne riešenie nedostatočného osvetlenia môže zahmlievať potrebu okuliarov! Vyhnite sa tomu správnou voľbou stolnej lampy!

Blížia sa Vianoce. Čoskoro bude pravá zima. Dni sú buď upršané, alebo zachmúrené; a skôr sa aj stmieva. Tma bude špecifická pre popoludňajšie hodiny po dlhé mesiace, možno aj počas dňa. Bohužiaľ kvôli popoludňajšiemu a víkendovému učeniu - často aj cez deň – sa nemôžeme vyhnúť kúpe jednej „poctivej“ a dobré svetlo poskytujúcej stolnej lampy.

Kúpa stolnej lampy sa nemusí sústreďovať výlučne len na koniec augusta, prípadne na začiatkom septembra. Veď možnosť výmeny jednej menej vhodnej lampy nižšej kvality, ktorú sme si zadovážili len tak narýchlo pri začiatku školského roka je nám kedykoľvek k dispozícii.

Ba čo viac, blížiacimi sa Vianocami môže ísť o dobrý vianočný darček ukrytý na dne jednej zo škatúľ.

U štvrtiny detí v školskom veku je veľmi častý výskyt rôznych typov po

Prečo je to tak dôležité?

Dobrý zrak je základom k dosiahnutiu dobrých výsledkov v škole, nakoľko aspoň 80% informácií získava dieťa v škole práve prostredníctvom oka. Ak sedí príliš ďaleko od tabule, alebo ak na ňu nevidí dobre, má už hneď nevýhodu v procese učenia.

rúch videnia. Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, škuľavosť.

Na ich vzniku sa podieľa dlhodobé sledovanie obrazoviek, či telefónneho displeja, ale prispieva k tomu aj zlá viditeľnosť.

Problém sa objaví rýchlo

Dieťa drží knižku počas čítania príliš blízko k sebe; v škole sedí jedine v prvom rade, lebo ak sedí ďalej, tak sa musí na tabuľu škeriť; výsledky v škole sa mu zhoršujú; po menšej práci je unavený, bolí ho hlava, má nevoľnosť. Nerád číta, alebo je bez nálady, veľakrát si trie oči, často žmurká.
Bežné príznaky zrakového postihnutia u detí sa môžu prejaviť už v priebehu niekoľkých mesiacov.

Nie je jedno, z akých základných prvkov vytvoríme priestor pre učenie

Ak chodí vaše dieťa do školy, tak musí mať na učenie a kreslenie zabezpečené to správne osvetlenie. Nestačí myslieť iba na design pracovného stola, či na pohodlnosť stoličky – lebo ak chceme vytvoriť dokonalý priestor pre učenie – tak musíme zároveň zabezpečiť aj vhodný zdroj svetla.

Ak na stôl dopadá príliš málo denného svetla, tak sme nútení zabezpečiť jeho náhradu umelo. Ak pracovná doska nie je dostatočne osvetlená, nemusí to trvať dlhé mesiace, aby to viedlo k zhoršeniu zraku u dieťaťa.

Nehovoriac o počítači...

Svetlo vašich očí? Myslite na svoj zrak!

Dnes je už používanie počítača pre školopovinné deti samozrejmosťou. Ale takisto, ako u dospelých, časté sledovanie monitoru spôsobuje, že oči sú bolestivé a unavené.

V „lekárskej terminológii“ sa tento jav označuje ako syndróm počítačového videnia (CVS), medzi jeho najčastejšie príznaky patrí: bolesť hlavy, suché oko, svrbenie oka a aj závrat. Mnoho zdravotníckych portálov poskytuje rôzne typy, ako tomuto javu predísť, no skoro všetky z nich uvádzajú jeden veľmi dôležitý faktor: používanie stolnej lampy, ktorá poskytuje dostatočné svetlo, a ktorá zároveň nezaťažuje oči.

K pracovným činnostiam len osvetlenie vysokej kvality

Tak isto, ako veľmi je pre dospelých dôležité optimálne osvetlenie na pracovisku, tak isto pre nás nesmú byť druhoradé ani minúty, či hodiny našich ratolestí, kedy sa doma venujú učeniu.

Ba čo viac, kvôli práci s počítačom, a kvôli zvyšujúcemu sa riziku, ktoré vedie v zamestnaní k zhoršeniu zraku, boli prijaté legislatívne úpravy ochrany zdravia zamestnancov pri práci s počítačom. Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími jednotkami upravuje zákon č. 276/2006 Z. z., ktorý stanovuje pre interiérové pracoviská osvetlenie o hodnote 500 luxov – predovšetkým na prácu spojenú s čítaním a písaním, s písaním na stroji, so spracovávaním údajov.

Otázka nášho zraku nie je hračkou. Platí to hlavne pre naše deti. Veď mi sme zodpovední za ich zdravie.

Čím môžete ochrániť zrak svojich detí? Zvoľte si do detskej izby, či do študentského kútika stolovú lampu tej správnej kvality!

Svieti iba tam, kam potrebujeme!

Sú k dispozícii v rôznych typoch, v rôznych farbách, či už s tradičnou žiarovkou, alebo s halogénovou, prípadne s moderným LED-om. A nehovoriac o túžbach detí – a o šialenstve za najnovším hrdinom –, ktoré taktiež ovplyvňuje výber lampy.

Ktorý si máte vybrať? Tak, tradičné žiarovky sa pomaly vytrácajú z každodenného života a nahrádzajú ich osvetlenia s LED-om. Ale prečo sú tieto tak výhodné?

Výhody svetiel LED

LED svietidlá okrem toho, že sú z dlhodobého hľadiska oveľa lacnejšie – nakoľko sú energeticky nenáročné, spotrebujú až o 50-80% menej energie ako tradičné lampy – okrem toho nemajú ohrevnú dobu, po zapnutí poskytujú hneď plnú svietivosť. Popritom sa ľahšie regulujú a majú dlhšiu životnosť.

Ale ich najdôležitejšou charakteristikou je, že poskytujú aj teplejšie aj chladnejšie odtiene svetla. Okrem toho zabezpečujú rozptýlené alebo zaostrené svetlo, podľa zvoleného typu. Preto ich správnym výberom ponúkajú dokonalé osvetlenie či už k práci, k učeniu, alebo k čítaniu. Nezaťažujú zrak tak veľmi, ako tradičné lampy.

Pracovná lampa – Na čo dbať pri ich výbere?

Ak stojíte pred výberom stolnej lampy, oplatí sa zohľadniť aj také kritériá, ktoré môžu byť dôležité z hľadiska veku dieťaťa. Tieto by ste možno nezohľadňovali už ako dospelý.

Stolná lampa je vtedy najbezpečnejšia, ak stojí stabilne, takto sa môžeme vyhnúť následkom hyperaktívnych detí, ako sú zranenia vzniknuté v dôsledku porezania alebo popálenia sa, poprípade zásahom elektrického prúdu. Základnou podmienkou pri jej výbere musí byť jej schopnosť zabezpečiť koncentrované osvetlenie, ako aj schopnosť nastaviť jej hlavicu.

Pri jej umiestnení je vhodné dbať o to, aby bola stolná lampa položená na opačnej strane, než ktorou rukou dieťa píše, aby sa pri písaní nevytváral tieň. Takto poskytuje pre pracovné plochy dokonalé osvetlenie.

Designová, no zároveň zdravotne vyhovujúca, ako aj svoju funkciu dokonale zabezpečujúca stolná lampa je nepostrádateľnou súčasťou pracovného stola.

LED lampy je dostať v rôznom designe. Preto ani postavičky z rozprávok, ani žiadne výnimočne či trúfalo vyzerajúce lampy nie sú prekážkou pre učenie v tých správnych podmienkach.

Prezrite si našu ponuku stolných lámp!